TRIFOR grafické a reklamní studio TRIFOR grafické a reklamní studio

Leadership a týmová práce

Klíč ke spokojeným týmům

Když lidé musí čelit nebezpečím uvnitř organizace, samotná organizace se stává zranitelnější vůči nebezpečím zvenčí

Může se zdát ironií, že si jako společnost vedeme lépe, když máme možnost plnit naše povinnosti. Je ovšem důležité klást důraz na slovo “možnost”. Pokud svůj tým budete direktivně nutit do povinností, které jim nedávají smysl, může přijít krátkodobé zlepšení, ovšem z dlouhodobého hlediska je tato cesta neudržitelná.

“Když členy svého týmu žádáme o výkon, musíme je inspirovat ke spolupráci, vytvářet prostředí důvěry a loajality tak, že týmový cíl převezmou jako svůj vlastní.”

— Simon Sinek, Lídři jedí poslední

Pomáhejte lidem růst

Týmy, které pracují v empatickém prostředí podporující jejich osobní růst jsou stabilnější, inovativnější a výkonnější

Svět kolem nás je plný nebezpečí. Plný věcí, které se nám snaží znepříjemnit život. Není proto nic lepšího, než opačné prostředí vytvořit přímo uvnitř vašeho týmu a zajistit tak zónu bezpečí.  Zastrašování, ponižování, izolace, pocity méněcennosti, zbytečnosti a odmítání jsou všechno stresy, kterým se uvnitř týmu musíme snažit vyhnout. Způsob, jak to udělat, je dát lidem pocit sounáležitosti, možnost účastnit se důležitých rozhodnutí a nabídnout důvěru a empatii.

Vůdcové organizací, kteří vytvářejí pracovní prostředí vyhovující přirozenosti lidí, neobětují dokonalost nebo výkon prostě proto, že stavějí lidi na první místo. Právě naopak. Tyto organizace patří mezi nejstabilnější, nejinovativnější a nejvýkonnější.

Simon Sinek – Lídři jedí poslední

Simon Sinek je neotřesitelným optimistou. Ve svém bestselleru Začněte s PROČ zpochybnil tradiční domněnky o tom, jak velcí lídři a velké společnosti inspirují své lidi. Tento článek je založen na jeho druhé knize “Lídři jedí poslední”, která získala titul bestselleru podle The New York Times i Wall Street Journal.